Actie 2011

Wervingsactie zomer 2011

In oktober 2010 berichtten wij u dat we weer naar Mwanza (Tanzania) zouden gaan om daar het Shaloom Carehouse te bezoeken. Eind november zijn we er geweest en we willen u nu graag op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen. We hebben geconstateerd dat het Shaloom Carehouse op een gedegen en eerlijke wijze geleid wordt. Na twee jaar vragen wij u dan ook zonder schroom om het Shaloom Carehouse uw financiële steun te geven.

Toen ik ruim 10 jaar geleden in Mwanza (500.000 inwoners) bij Zr Corry Vork kwam, was er vrijwel niets. Een klein armoedig hok van waaruit zij met wat verpleegkundigen hulp bood aan de allerarmsten met AIDS. Door de oprichting van Stichting Tafadhali in 2000, werd in 2003 het Shaloom Carehouse geopend en in 2006 het Shaloom Jeugdhuis.

Al die jaren kunnen op beide plekken patiënten en hun kinderen terecht voor hulp. In het begin was dat alleen basale hulp, waarbij voedselverstrekking en eenvoudige medicatie het maximaal haalbare was. We konden toen niet bevroeden dat het Shaloom Care House een belangrijk punt in de stad zou worden van waaruit nu ook anti-HIV medicatie wordt uitgegeven (in samenwerking met de ziekenhuizen) met de daarbij behorende begeleiding. Dat heeft veel veranderd.

Door de medicatie (die overigens alleen in de stad te verkrijgen is) blijven steeds meer mensen in leven, met name jonge moeders en hun kinderen. Moeders kunnen daardoor voor hun kinderen blijven zorgen, zodat hun kinderen niet op straat terecht komen, maar een toekomst hebben. Het Shaloom Carehouse zorgt voor het schoolgeld als daar thuis geen geld voor is. Onderwijs is immers de basis voor een betere toekomst voor deze generatie. Veel kinderen komen zo ook op het voortgezet onderwijs waar zij anders nooit naar toe zouden kunnen!!

Behalve genoemde behandelingsondersteuning wordt er in het Shaloom Carehouse en het Jeugdhuis:

  • Spreekuren gedaan door de verpleegkundigen waar de patiënten vervolgmedicatie krijgen en adviezen.
  • Veel voorlichting gegeven aan jongeren hoe ze kunnen voorkomen om geïnfecteerd te raken.
  • Getest op HIV.
  • Schoolgeld betaald voor de kinderen waarvan de ouders te arm zijn.
  • Aan de meest zieke mensen voedsel (meel en bonen) uitgedeeld zodat ze niet teveel ondervoed raken.
  • Een actief jeugdbeleid gevoerd met hulp bij het huiswerk, handvaardigheid, computerles, etc door een onderwijzer. Want de jeugd is de toekomst!!
  • Door de verpleegkundigen de ernstig zieken thuis bezocht en geholpen.
  • Lotgenotencontact georganiseerd, voor de volwassenen en jeugd maar zeker ook voor de allerkleinsten (ook vaak wezen), een speel en dansochtend met thee en brood!
  • Schooluniformen betaald voor de armste kinderen

Kortom, het Shaloom Carehouse en Jeugdhuis is een goed lopend project met een actieve leiding, waar hard wordt gewerkt.

Men start regelmatig kleine projekten om zelf geld te genereren, maar dat brengt lang niet voldoende op om het Shaloom Care House te financieren. Wij zijn als stichting de belangrijkste financierder en door uw hulp kan het Shaloom Carehouse door blijven gaan met dit belangrijk werk voor de allerarmsten!!

Elke euro die u geeft gaat rechtstreeks naar dit goede doel. De overheadkosten waren de laatste twee jaren nihil. U kunt uw gift overmaken op NL46 RABO 0152041974 t.n.v.Stichting Tafadhali te s’Hertogenbosch.

Nota bene: Stichting Tafadhali is als ANBI geregistreerd, wat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over onze stichting en een verslag met foto’s over ons recente bezoek aan het Shaloom Care House in November 2010.

Bij voorbaat dank voor uw gift mede namens Zuster Corry Vork die het vanuit Nederland natuurlijk nog op de voet volgt en ons met raad en daad nog steeds bijstaat.

Met vriendelijke groet,

Bernadette van de Ven, voorzitter                            Willem Melissen, secretaris

foto-wervingsactie-2011-1
Patiënten wachten om geprikt te kunnen worden in het vissersdorp Kayenze.

foto-wervingsactie-2011-2
I.v.m. Wereld Aids Dag konden mensen zich laten testen. 160 mensen werden getest in het vissersdorp aan het Victoriameer. 11 % bleek positief. (zie verslag op de website).

foto-wervingsactie-2011-3
Zr Eunit in haar spreekkamer waar ze de patiënten ontvangt.

foto-wervingsactie-2011-4
De binnenplaats van het Shaloom Carehouse met de verschillende spreekkamers.

foto-wervingsactie-2011-5
Op huisbezoek bij een oma die voor haar zieke kleinkind zorgt. Haar dochter is overleden aan AIDS. Ze wordt nu regelmatig bezocht door de verpleegkundige van het Shaloom Carehouse.

foto-wervingsactie-2011-6
Op huisbezoek bij een ernstig zieke vrouw. Ze kwam te laat voor behandeling. Het Shaloom Carehouse zal het gezin gaan ondersteunen.
foto-wervingsactie-2011-7

Op bezoek bij een zieke patiënt in het ziekenhuis van Mwanza.

foto-wervingsactie-2011-8

Een patiënt die ook werd geholpen met een klein handeltje op te zetten. Ze kan nu weer wat geld voor haar gezin verdienen.