De projecten in Mwanza

Hieronder vindt u de verschillende projecten die wij ondersteunen. Ze zijn allemaal gesitueerd in of rondom Mwanza, een stad gelegen aan het Victoria-meer in Tanzania.

Shaloom Carehouse

Het Shaloom Carehouse is een centrum vanwaaruit AIDS-zorg wordt verleend aan mensen in Mwanza. Witte Zuster Corrie Vork leidt het Shaloom Carehouse, waar dagelijks een groot aantal patiënten langskomt. Daarnaast worden in het buitengebied huisbezoeken afgelegd.

Kinderopvang in Mwanza en omgeving

In Mwanza wordt een kinderopvang gesteund, waar straatkinderen overdag terecht kunnen. Wat verder van Mwanza vandaan is een permanente opvang, waar kinderen tot rust komen.

Leprakamp

Buiten Mwanza is een kamp waar lepra-patiënten wonen. Deze mensen worden meestal door hun familie of dorp verstoten. Zo komen zij terecht in het lepra-kamp. Hele generaties wonen hier ondertussen, waarbij de kinderen meestal géén lepra hebben. Die kinderen hebben alleen geen andere mogelijkheden, dan bij hun moeder blijven.