Doneren!

Donaties

Eénmalige of bijvoorbeeld periodieke maandelijkse giften kunnen worden gestort op:

Rabobank NL46 RABO 0152041974 t.n.v. Stichting Tafadhali, ’s-Hertogenbosch

Tweejaarlijks worden brieven gezonden naar de vaste donateurs.

Donaties 2012

Giften 2012
Maandelijkse giften, vaste donateurs

€ 2,330.00

Particuliere stichtingen

€ 15,472.00

Religieus fonds

€ 850.00

Acties

€ –

Overige giften

€ 7,825.00

Totaal

€ 26,477.00

Donaties 2011

Giften 2011
Maandelijkse giften, vaste donateurs

€ 1,485.00

Particuliere stichtingen

€ 21,500.00

Religieus fonds

€ 26,000.00

Acties

€ 6,575.00

Overige giften

€ 11,139.00

 Totaal

€ 66,699.00

Donaties 2010

Giften 2010
Maandelijkse giften, vaste donateurs

€ 917.50

Particuliere stichtingen

€ 5,000.00

Religieus fonds

€ 10,000.00

Giften n.a.v. overlijden donateur

€ 1,200.00

Kleine actie, ter voorbereiding van bezoek aan Tanzania

€ 6,980.00

Overige giften

€ 995.00

 Totaal

€ 25,092.50

 

Donaties 2009

Giften 2009
Maandelijkse giften, vaste donateurs

€ 640.00

Actie 2009, n.a.v. mailing

€ 17,025.00

Religieus fonds

€ 10,000.00

gift sociëteit

€ 3,050.00

Particuliere gift

€ 10,000.00

overige giften

€ 1,360.00

 Totaal

€ 42,075.00

 

Donaties 2007/2008

Onderstaand een overzicht van de donaties die gedurende de jaren 2007 en 2008 zijn binngenkomen:

Donaties 2008

Periodieke gift á € 5,– per maand

60

Periodieke gift á € 25,– per maand

300

Benefiet Concert 2008

10000

Afdracht inkomen vacatiegeld

1750

Gift vriendinnenclub

1000

Gift ter gelegenheid afscheid tandarts

2200

Personeel bouwbedrijf

1000

Legaat

1000

Farma Industrie-Jubileum ivm HIV-medicatie

1500

Totaal 2008

18450


Donaties 2007

Periodieke gift á € 5,– per maand

60

Periodieke gift á € 25,– per maand

300

Opbrengt boekenbeurs Vincentius Vereniging

1000

Veiling vriendenclub

250

Scheepvaartbedrijf

1875

Individuele bijdrage salaris jeugdwerker

2049

Kerstactie school 2007

371

Afdracht inkomen vacatiegeld

3500

Legaat 2007

50000

Familie Stichting

4000

Provincialaat Religieuze Zusters

1000

Legaat 2007

1000

Goede doelen Ver

1000

Totaal 2007

65045


Het totaal aan donaties over 2007 en 2008 komt daarmee uit op 83.495 euro!