Historie

In 2001 was Bernadette van de Ven 10 jaar werkzaam als verpleegkundig Specialist HIV/AIDS in het Tilburgse St Elisabeth-ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een centrumfunctie voor de behandeling van HIV/AIDS patiënten voor de provincie Noord-Brabant. Ze doet dit werk tot op heden nog steeds met veel plezier.

Het aanbod van patiënten van allochtone afkomst, met een HIV-infectie, uit met name Afrikaanse landen, nam in de late jaren 90 snel toe in het St Elisabeth-ziekenhuis.

Omdat deze patiënten vaak een andere kijk hebben op therapietrouw, sexualiteit, religie etc nam Bernadette het plan op om zelf 6 weken naar Afrika te gaan om daar meer van hun culturele achtergrond te leren kennen.

Ze kwam in contact met een Witte Zuster, Corry Vork, die al ruim 40 jaar in Tanzania (Mwanza) woonde. Corry probeerde de laatste jaren de allerarmsten met AIDS en hun naasten te ondersteunen met voedsel, eenvoudige medicijnen, zeep, schoolgeld etc. Ze werkte vanuit een heel klein kantoortje op het terrein van het aartsbisdom. Er was gebrek aan een goede ruimte om de zieken te ontvangen, materialen, voedsel, eigenlijk aan alles, maar vooral natuurlijk GELD!!!

Al voor Bernadette vertrok naar Mwanza richtte zij de Stichting Tafadhali op (sept 2000) om geld in te zamelen voor dit doel! Sindsdien is er veel ten goede gekeerd.

Lees verder over de voortgang en de oprichting van het Shaloom Carehouse in 2002.