Voortgang vanaf 2001

De eerste wervingsbrief die werd gestuurd naar familie, vrienden, maar ook kloosters, bedrijven, etc. leverde maar liefst HFL 40.000 op!! Een groot succes. Al voor Bernadette werkelijk in het voorjaar van 2001 vertrok naar Mwanza werd dat bedrag al overgemaakt. Dat enorme bedrag was natuurlijk bitter hard nodig:

  • De Jeep die al een jaar stil stond kon worden gerepareerd
  • Er was weer geld om diesel te kopen zodat de ernstig zieken thuis bezocht konden worden
  • Maandelijks krijgen de zieken en hun gezin weer 4 kilo bonen, 1 kilo meel en een stuk zeep om hun kleren te wassen.
  • De 2 verpleegkundigen die niet langer betaald konden worden, konden nu blijven
  • Er kon voorlichtingsmateriaal worden aangeschaft om vooral jonge mensen te leren hoe ze geen AIDS kunnen krijgen.
  • Er kon schoolgeld worden betaald voor de AIDS-wezen.

Kortom, Corry en haar mensen hadden weer wat meer lucht.

Corry had haar oog al eens laten vallen op een groter huis in Mwanza waar zij veel meer ruimte zou hebben om patiënten te ontvangen, een huis niet op het terrein van het bisdom maar meer in een gewone wijk. Het kleine kamertje waar zij met haar inmiddels uitgebreide staf de patiënten ontving was niet alleen klein maar ook onhygiënisch.

Uiteindelijk werd de groep patiënten natuurlijk alsmaar groter!! Het zou natuurlijk geweldig zijn als dat gekocht zou kunnen worden. In 2002 krijgt Corry geld van een kerkelijke organisatie en het pand kan daarvan aangekocht worden. Een zeer geschikt huis met veel kamers die als spreekkamers ingericht konden worden en een grote binnenplaats die als wachtruimte kon dienen. Verder een grote ruimte waar bijeenkomsten gehouden konden worden voor patiënten, het zogenaamde lotgenotencontact. Daarvoor moest er nog wel geld komen voor de inrichting, maar ook voor de bouw en inrichting van een klein laboratorium en een apotheekje.

In 2002 werd Bernadette naar aanleiding van een krantenartikel over haar reis naar Mwanza benaderd door een uroloog uit haar ziekenhuis. Er zou door de Rotaryclub Triborch in Tilburg een kunstveiling gehouden worden. Na een presentatie voor de club werd besloten dat de opbrengst ten goede zou komen aan de Stichting Tafadhali. Die opbrengst was maar liefst HFL 40.000-,!!! Dit werd besteed aan bovengenoemde zaken.

Eind 2002 wordt het Shaloom-Carehouse geopend!!