Juli 2009

Verslag van het bezoek in maart en wederom een verzoek tot bijdrage

Afgelopen maart waren wij weer in Mwanza om het Shaloom-Carehouse en Youthhouse te bezoeken. Tot 2007 was de leiding in handen van Zuster Corry Vork die ruim 40 jaar in Tanzania werkte. Vanwege haar gevorderde leeftijd ging zij met pensioen. De leiding is nu overgenomen door een prima team jonge mensen die momenteel verder worden ingewerkt door lekenmissionarissen uit Canada. Wij hebben gezien dat het werk van Corry waardig wordt voortgezet.

De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten en hebben we veel giften ontvangen, waar we erg dankbaar voor zijn (zie het hoofdstuk donaties). Nu is het geld echter op. Daarom doen wij nu na 3 jaar weer een beroep op u. In het kort zal ik u de stand van zaken tot nu toe toelichten en mijn verzoek motiveren.

In 2001 heb ik tijdens een onbetaald verlofperiode in Tanzania in de stad Mwanza 500.000 inw) Zuster Corry Vork (Witte zuster) bezocht. Zij hield zich daar bezig met de zorg voor AIDS patiënten en hun naasten. Zelf werk ik als verpleegkundig specialist HIV/AIDS in het St-Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg en kon haar daarom daadwerkelijk helpen en adviseren.

Vanwege de enorme armoede daar heb ik al voor mijn vertrek (2000) de stichting Tafadhali opgericht. Zuster Corry moest daar haar werk doen onder erbarmelijke omstandigheden, vanuit een armoedig hok bij het bisdom. Met veel succes zamelden we toen onder familie, vrienden, kennissen, etc ons eerste geld ( € 18000) in.

De jaren daarna werd er nog veel meer geld door Tafadhali ingezameld. In 2002 werd er o.a. met uw hulp een huis gekocht, dat het inloophuis zou worden voor de allerarmsten met AIDS en hun naasten: hetSHALOOM-CAREHOUSE genoemd, waar de zieken en hun familie terecht kunnen voor medicatieadviezen, voedsel, of schoolgeld voor de (wees)kinderen.

Na onze acties in 2003 werd er een klein laboratorium en een apotheekje in gebouwd. De staf van verpleegkundigen kon worden uitgebreid en in samenwerking met SIMAVI werd een nieuwe Jeep gekocht om de ernstig zieken thuis te bezoeken en te voorzien van voedsel en medicatie. Ook voor salarissen, voedsel en medicatie moest natuurlijk geld zijn en u was zo sympathiek om ons te steunen. Alles kreeg wat meer vorm en structuur.

Door de kerstactie van het 2 College in Oisterwijk, het Sondervick-college in Veldhoven en door de hulp van de Minderbroeders-kapucijnen kon in 2006 het SHALOOM-Youthhouse worden geopend.

Een huis waar weeskinderen, of kinderen van zieke ouders, terecht kunnen voor hulp bij het huiswerk en verdere begeleiding. Inmiddels heeft de stichting vanaf eind 2000 ruim € 250.000 bijeen gebracht!! Daar is veel mee bereikt.

Medicatie en…… voedsel!!

Gelukkig is er intussen door de regering m.b.v. het Global Fund en de Clinton Foundation medicatie beschikbaar gesteld om aan de zieken te verstrekken. Dat is een geweldige stap voorwaarts. De ziekenhuizen in Mwanza zien hierdoor een enorme toeloop van patiënten. Het Shaloom-Carehouse is daarom op dit moment een zogenaamd satellietcentrum geworden waar ook medicatie verstrekt wordt. Twee keer per week houdt een internist van een ziekenhuis hier spreekuur. Het Shaloom-Carehouse is een steeds belangrijkere schakel geworden in de AIDS-zorg in Mwanza. Iets wat wij in 2001 niet hadden durven hopen!!

Een keer per maand wordt er aan de allerarmsten voedsel (bonen,meel) uitgedeeld. Dat is nu heel belangrijk. Zonder voeding kunnen er simpelweg geen medicijnen geslikt worden!!

Continuïteit

Het is natuurlijk de bedoeling om alles wat we vanaf 2001 hebben opgebouwd ook te kunnen continueren. De zieken die de anti-HIV medicatie slikken moeten extra voeding krijgen om de therapie zijn werk goed te kunnen laten doen, in de Jeep moet brandstof, het schoolgeld moet betaald worden, de salarissen moeten worden uitbetaald etc, etc. Zoals u ziet gebeurt er veel. Om dit werk te kunnen blijven doen hebben we geld nodig. Ik vraag u daarom om een financiële ondersteuning, elke euro die u geeft gaat rechtsreeks naar dit goede doel. De overheadkosten waren de laatste twee jaren nihil. U kunt uw gift overmaken op NL46 RABO 0152041974 t.n.v.Stichting Tafadhali te s’Hertogenbosch.

Bij voorbaat dank voor uw gift mede namens Zuster Corrie Vork die het vanuit Nederland natuurlijk nog op de voet volgt.

Bernadette van de Ven